Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12am -- Förväntade livslängden för nyfödda efter kön, 1751-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-20
Förväntade livslängden för nyfödda, år:
År
2024-10-18
2019-10-24
Statistikcentralen, avlidna
001_12am_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1751-1760 , 1761-1770 , 1771-1780 ,

Valda 1 Totalt 77

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas Åren 1751-1940 tioårsmedeltal, åren 1941-1970 femårsmedeltal, fr.o.m. år 1971 årligen. Åren 1911-1920 Inklusive för krigsoffer
Åren 1931-1940 Med undantag av krigsoffer
Åren 1941-1945 Med undantag av krigsoffer
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)

Uppgifter

Förväntade livslängden för nyfödda, år

Det antal år en nyfödd skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.