Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12ap -- Dödlighets- och livslängdstal efter ålder och kön, 1986-2022

Välj variabler

Ja
2023-10-20
Dödsrisker, promille:
Promille
Kvarlevande av 100 000 levande födda:
Antal
Förväntade livslängden, år:
År
2024-10-18
2019-10-24
Statistikcentralen, avlidna
001_12ap_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1986 , 1987 , 1988 ,

Valda 1 Totalt 37

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 101

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

Uppgifter

Dödsrisker, promille

Dödssannolikheten anger att en person som uppnått en viss ålder kommer att avlida under detta levnadsår.

Förväntade livslängden, år

Det antal år en person skulle leva om dödligheten är oförändrad. Den förväntade livslängden är ett åldersstandardiserat nyckeltal, som beskriver dödlighetsnivån under beräkningsperioden.