Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1.1. Kommunalvalen 1976-2017, uppgifter om röstning

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal, %
2017-04-21
Statistikcentralen
010_kvaa_2017_101
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsinki constituency , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 496

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2012 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Valkretsar:
I tabellen har kommunerna inplacerats i valkretsar
enligt den valkretsindelning som det stadgas om i vallagen.
Beträffande tidigare val bör noteras att även om
summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte
alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna
har bytt valkrets.
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.