Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

1.2. Kommunalvalen 1976-2017, partiernas väljarstöd

Välj variabler

Statistikcentralen
Valstatistik
Nej
2017-04-21
antal, %
2017-04-21
Statistikcentralen
020_kvaa_2017_102
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsinki constituency , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 496

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2017 , 2012 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla partier , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 28

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Översikter
Teckenförklaring:
. uppgift kan inte förekomma
.. uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd
- värdet noll
Valkretsar:
I tabellen har kommunerna inplacerats i valkretsar
enligt den valkretsindelning som det stadgas om i vallagen.
Beträffande tidigare val bör noteras att även om
summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte
alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna
har bytt valkrets.
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland. Partierna i kolumnerna:
CENT (**LFP-84)
Centern i Finland CENT 1976-2017
**Obs. 1984 medlemsorganisationsförhållande mellan Liberala folkpartiet LFP och CENT
SAML
Samlingspartiet SAML 1976-2017
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti SDP 1976-2017
VÄNST, (+DA-88)
Vänsterförbundet VÄNST 1992-2017
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk DFFF 1976-1988
+ Demokratiska alternativet DA 1988 (*tekniska orsaker)
GRÖNA
Gröna förbundet VIHL 1988 och GRÖNA 1992-2017
+ Vihreät Gröna 1984-1988 (1984 inte som självständigt parti) *tekniska orsaker
+ Obundna gröna valmansföreningar De Gröna 1988 *tekniska orsaker
KD
Kristdemokraterna i Finland KD 2004-2017
Finlands Kristliga Förbund FKF 1976-2000
SFP
Svenska folkpartiet i Finland SFP 1976-2017
SAF
Sannfinländarna SAF 1996-2017
Finlands Landsbygds Parti FLP 1976-1992
FKP, (+ NLP-96 )
Finlands Kommunistiska Parti FKP 2000-2017
+ Naturlagspartiet NLP 1996 (*tekniska orsaker)
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism KAP 2008-2017
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti KAP 1992-2004
IP
Självständighetspartiet IP 2008-2017
Självständighetspartiet förbundet för det Fria Finland VSL 2004
Förbundet för det Fria Finland FFF 1996-2000
Piratp.
Piratpartiet 2012-2017
LIBE
Liberaalipuolue – Vapaus valita 2017
EOP
Djurrättspartiet i Finland 2017
Femin.p.
Feministiska partiet 2017
FAP, (+MP-92)
Finlands Arbetarparti FAP 2008-2012
Alternativförbundet AF 2000-2004
+ Mänsklighetsparti MP 1992 (* tekniska orsaker)
KA, (+SEP-88--96)
För de fattigas väl KA 2004-2012
+ Finlands Pensionärsparti FPP 1988-1996 (*tekniska orsaker)
Förändr.2011
Förändring 2011 2012
Frihetsp.
Frihetspartiet - Finlands Framtid 2012
SSP (2008)
Seniorpartiet i Finland SSP 2008
Pensionärer för folket FPP 1996-2004
Pensionärer för folket FPP 1992
LIB (2004)**
Liberalerna LIB 2004
Liberala folkpartiet LFP 1976-1996
**Obs. 1984 medlemsorganisationsförhållande mellan Centern i Finland och LFP
SKS (2004), (+UNGF.-96)
Finlands Folkets Blåvita SKS 2004
+ Ungfinska partiet UNGF. 1996 (* tekniska orsaker)
SI (2004), (+KHP-76--88)
Finland - Fosterland SI 2004
+ Konstitutionella Högerpartiet KHP 1980-1988, Konstitutionella Folkpartiet KFP 1976 (*tekniska orsaker)
YVP (2004), (+REFO-00)
Partiet för gemensam ansvar YVP 2004
Pensionärenas och de Grönas samarbetsparti PGP 1992
Partiet Pensionärerna och Grönt ansvar EVY 1988
+ Reformgruppen REFO 2000 (*tekniska orsaker)
EBP (2000), (+KVP-92)
Det Eko-Brokiga Partiet EBP 2000 (*tekniska orsaker)
+ Kvinnopartiet KVP 1992 (*tekniska orsaker)
EKOL (*1996)
Ekologiska Partiet EKOL 1992-1996
*i en annan kolumn Det Eko-Brokiga Partiet EBP 2000 (*tekniska orsaker)
*i en annan kolumn Vihreät Gröna 1984-1988 (*tekniska orsaker)
Övriga
Valmansföreningar
+ 1980 Finlands Folks Enhetsparti FFEP
+ 1976 Finlands Folks Enhetsparti FFEP
+ 1976 Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland PPF
+ 1976 Socialistiska Arbetarpartiet SAP
*tekniska orsaker
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.