Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12g2 -- Kommunalvalen, uppgifter om röstning, 1976-2021

Välj variabler

Ja
2021-06-22
Röstberättigade:
antal
Röstande:
antal
Valdeltagande:
procent
2025-06-22
2021-06-15
Kommunalval, Statistikcentralen
001_12g2_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1976 , 1980 , 1984 ,

Valda 1 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsinki constituency , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 496

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Valkretsar:
I tabellen har kommunerna inplacerats i valkretsar enligt den valkretsindelning som det stadgas om i vallagen. Beträffande tidigare val bör noteras att även om summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna har bytt valkrets.
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.

Område

I tabellen har kommunerna inplacerats i valkretsar
enligt den valkretsindelning som det stadgas om i vallagen.
Beträffande tidigare val bör noteras att även om
summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte
alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna
har bytt valkrets.
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.