Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12g3 -- Kommunalvalen, partiernas väljarstöd, 1976-2021

Välj variabler

Ja
2021-06-22
Röstetal totalt:
antal
Andel av röster %:
procent
Antal invalda:
antal
Andel av invalda, %:
procent
2025-06-22
2021-06-15
Kommunalval, Statistikcentralen
002_12g3_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1976 , 1980 , 1984 ,

Valda 1 Totalt 12

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsinki constituency , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 496

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 34

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik

Område

I tabellen har kommunerna inplacerats i valkretsar
enligt den valkretsindelning som det stadgas om i vallagen.
Beträffande tidigare val bör noteras att även om
summan av valkretsarna är korrekt, finns kommunerna inte
alltid under rätt valkrets. Det beror på att kommunerna
har bytt valkrets.
I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.

Parti

SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti SDP 1976-2021

Parti

SAF
Sannfinländarna SAF 1996-2021
Finlands Landsbygds Parti FLP 1976-1992

Parti

SAML
Samlingspartiet SAML 1976-2021

Parti

CENT (**LFP-84)
Centern i Finland CENT 1976-2021
**Obs. 1984 medlemsorganisationsförhållande mellan Liberala folkpartiet LFP och CENT

Parti

GRÖNA
Gröna förbundet VIHL 1988 och GRÖNA 1992-2021
+ Vihreät Gröna 1984-1988 (1984 inte som självständigt parti) *tekniska orsaker
+ Obundna gröna valmansföreningar De Gröna 1988 *tekniska orsaker

Parti

VÄNST, (+DA-88)
Vänsterförbundet VÄNST 1992-2021
Demokratiska Förbundet för Finlands Folk DFFF 1976-1988
+ Demokratiska alternativet DA 1988 (*tekniska orsaker)

Parti

SFP
Svenska folkpartiet i Finland SFP 1976-2021

Parti

KD
Kristdemokraterna i Finland KD 2004-2021
Finlands Kristliga Förbund FKF 1976-2000

Parti

RN
Rörelse Nu 2021

Parti

LIBE
Liberalpartiet - Frihet att välja 2017-2021

Parti

Piratp.
Piratpartiet 2012-2021

Parti

EOP
Djurrättspartiet 2021
Djurrättspartiet i Finland 2017

Parti

KP
Medborgarpartiet 2021

Parti

Femin.p.
Feministiska partiet 2021

Parti

SIN
Blå framtid 2021

Parti

SKE
Finska Folket först 2021

Parti

AP
Öppna Partiet 2021

Parti

FKP, (+ NLP-96 )
Finlands Kommunistiska Parti FKP 2000-2021
+ Naturlagspartiet NLP 1996 (*tekniska orsaker)

Parti

KRIP
Kristallpartiet 2021

Parti

KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism KAP 2008-2017
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti KAP 1992-2004

Parti


IP
(För jämvikt IPU 2020)
Självständighetspartiet IP 2008-2017
Självständighetspartiet förbundet för det Fria Finland VSL 2004
Förbundet för det Fria Finland FFF 1996-2000

Parti

FAP, (+MP-92)
Finlands Arbetarparti FAP 2008-2012
Alternativförbundet AF 2000-2004
+ Mänsklighetsparti MP 1992 (* tekniska orsaker)

Parti

KA, (+SEP-88--96)
För de fattigas väl KA 2004-2012
+ Finlands Pensionärsparti FPP 1988-1996 (*tekniska orsaker)

Parti

Förändr.2011
Förändring 2011 2012

Parti

Frihetsp.
Frihetspartiet - Finlands Framtid 2012

Parti

SSP (2008)
Seniorpartiet i Finland SSP 2008
Pensionärer för folket FPP 1996-2004
Pensionärer för folket FPP 1992

Parti

LIB (2004)**
Liberalerna LIB 2004
Liberala folkpartiet LFP 1976-1996
**Obs. 1984 medlemsorganisationsförhållande mellan Centern i Finland och LFP

Parti

SKS (2004), (+UNGF.-96)
Finlands Folkets Blåvita SKS 2004
+ Ungfinska partiet UNGF. 1996 (* tekniska orsaker)

Parti

SI (2004), (+KHP-76--88)
Finland - Fosterland SI 2004
+ Konstitutionella Högerpartiet KHP 1980-1988, Konstitutionella Folkpartiet KFP 1976 (*tekniska orsaker)

Parti

YVP (2004), (+REFO-00)
Partiet för gemensam ansvar YVP 2004
Pensionärenas och de Grönas samarbetsparti PGP 1992
Partiet Pensionärerna och Grönt ansvar EVY 1988
+ Reformgruppen REFO 2000 (*tekniska orsaker)

Parti

EBP (2000), (+KVP-92)
Det Eko-Brokiga Partiet EBP 2000 (*tekniska orsaker)
+ Kvinnopartiet KVP 1992 (*tekniska orsaker)

Parti

EKOL (*1996)
Ekologiska Partiet EKOL 1992-1996
*i en annan kolumn Det Eko-Brokiga Partiet EBP 2000 (*tekniska orsaker)
*i en annan kolumn Vihreät Gröna 1984-1988 (*tekniska orsaker)

Parti

Övriga
Valmansföreningar
+ 1980 Finlands Folks Enhetsparti FFEP
+ 1976 Finlands Folks Enhetsparti FFEP
+ 1976 Privatföretagarnas Partiorganisation i Finland PPF
+ 1976 Socialistiska Arbetarpartiet SAP
*tekniska orsaker

Parti

I resultaten från kommunalvalen åren 1976-1988 ingår också uppgifterna från kommunalvalen i landskapet Åland där val hölls året före kommunalvalen i Fasta Finland.