Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12vb -- Åldersfördelning bland kandidaterna efter valkrets och kön i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Ja
2021-06-04
Antalet kandidater:
antal
2021-06-15
2021-06-04
Kommunalval, Statistikcentralen
006_12vb_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 18 , 19 ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Helsingfors valkrets , Nylands valkrets ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000