Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12wc -- Kandidater efter kommun i kommunalvalet Birkalands valkrets, 2021

Välj variabler

Ja
2021-06-22
Röstetal totalt:
antal
Förhandsröster:
antal
Andel av röster %:
procent
2025-06-22
2021-06-15
Kommunalval, Statistikcentralen
006_12wc_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Ahola Sami / SDP / Ackas , Bister Salla / SDP / Ackas , Halmela-Taberman Hannele / SDP / Ackas ,

Valda 0 Totalt 3 228

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kandidatens nummer

Parti:
SAML
Samlingspartiet
SDP
Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF
Sannfinländarna
CENT
Centern i Finland
GRÖNA
Gröna förbundet
VÄNST
Vänsterförbundet
SFP
Svenska folkpartiet i Finland
KD
Kristdemokraterna i Finland
LIBE
Liberalpartiet Frihet att välja
IP
Självständighetspartiet
EOP
Djurrättspartiet
Piratp.
Piratpartiet
Femin.p.
Feministiska partiet
FKP
Finlands Kommunistiska Parti
KAP
Kommunistiska Arbetarparti - För Fred och Socialism
Valmansföreningar
För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.