Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12x3 -- Partiernas röstetal, valdeltagande och antalet invalda ledamöter kommunvis och förändringen jämfört med föregående val i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Ja
2021-06-22
Röstetal totalt:
antal
Förhandsröster:
antal
Andel av röster %:
procent
Antal invalda:
antal
Andel av invalda, %:
procent
Förändring jämfört med föregående val %:
procentenhet
Antal / antal röster i föregående kommunalval:
antal
Invalda i föregående kommunalval:
antal
2025-06-22
2020-10-08
Kommunalval, Statistikcentralen
004_12x3_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Röstetal totalt , Förhandsröster , Andel av röster % ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , 01 Helsingfors valkrets , 091 Helsingfors ,

Valda 0 Totalt 306

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , SAML , SDP ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Parti

SDP = Finlands Socialdemokratiska Parti
SAF = Sannfinländarna
SAML = Samlingspartiet
CENT = Centern i Finland
GRÖNA = Gröna förbundet
VÄNST = Vänsterförbundet
SFP = Svenska folkpartiet i Finland
KD = Kristdemokraterna i Finland
LIIKE = Rörelse Nu
LIBE = Liberalpartiet - Frihet att välja
Piratp. = Piratpartiet
EOP = Djurrättspartiet
KP = Medborgarpartiet
Femin.p. = Feministiska partiet
SIN = Blå framtid
SKE = Finska Folket Först
AP = Öppna Partiet
FKP = Finlands Kommunistiska Parti
KRIP = Kristallpartiet
Valmansföreningar
För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare.
Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012
förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre
röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så
många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.