Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12x4 -- Röstberättigade och röstande efter kön, godkända röstsedlar, förhandsröster och kasserade röstsedlar efter kommun i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Ja
2021-06-22
Röstande:
antal
Valdeltagande:
procent
Förhandsröstande:
antal
Förhandsröstningsprocenten:
procent
Antal / antal röster i föregående kommunalval:
antal
Invalda i föregående kommunalval:
antal
2025-06-22
2020-10-08
Kommunalval, Statistikcentralen
005_12x4_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 343

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Områden , Röstberätt. Andel väljare , Röstberättigade män ,

Valda 0 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Förhandsröstningsprocenten

Förhandsröstarnas andel av det totala valdeltagandet = andelen av alla väljare.

Förhandsröstningsprocenten

Förhandsröstningsprocenten anger i Statistikcentralens statistik de förhandsröstandes andel av alla röstande. Den förhandsröstningsprocent som används på justitieministeriets webbplats anger däremot de förhandsröstandes andel av alla röstberättigade.