Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12xi -- Kasserade röstsedlar efter orsak och valkrets i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Ja
2021-07-13
Förkastade röstsedlar:
antal
I valkuvertet flera eller annat en röstsedel:
antal
Valkuvertet försett med obehörig anteckning:
antal
Såsom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg:
antal
Röstsedeln ostämplad:
antal
Numret på kandidat otydligt antecknat:
antal
Röstsedeln försett namn, särskilt kännetecken eller annan obehörig anteckning:
antal
Blanka röstsedel:
antal
2022-07-13
2021-07-13
Kommunalval, Statistikcentralen
041_12xi_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Förkastade röstsedlar , I valkuvertet flera eller annat en röstsedel , Valkuvertet försett med obehörig anteckning ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 50

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000