Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12xj -- Förhandsväljare efter kön, förhandsröstningsställe och valkrets i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Ja
2021-07-13
Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet:
antal
Kommunalhus/stadshus:
antal
Bibliotek i köpcentrum:
antal
Bibliotek annanstans än i köpcentrum:
antal
Skola eller annan läroanstalt:
antal
Kommunens servicecentrum/-ställe i köpcentrum:
antal
Servicecentrum/-ställe annanstans än i köpcentrum:
antal
Annat ämbetsverk/annan inrättning i kommunen:
antal
Ambulerande röstningsställe, bil:
antal
Ambulerande röstningsställe, båt:
antal
Postens kontor i köpcentrum:
antal
Postens kontor annanstans än i köpcentrum:
antal
Posten Ålands kontor i köpcentrum:
antal
Posten Ålands kontor annanstans än i köpcentrum:
antal
Köpcentrum eller annat kommersiellt ställe:
antal
Annat ställe:
antal
Beskickning/utländska förhandsröstningsställen:
antal
Fartyg:
antal
Hem:
antal
Anstalt:
antal
Brev:
antal
2022-07-13
2021-07-13
Kommunalval, Statistikcentralen
042_12xj_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Almännä förhandsröstningsställen i hemlandet , Kommunalhus/stadshus , Bibliotek i köpcentrum ,

Valda 1 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland , Urbana kommuner , Tätortskommuner ,

Valda 0 Totalt 50

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000