Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12xs -- Valmanföreningarnas namn, antalet röster, antalet kandidaterna och fullmäktigplatsen i kommunalvalet, 2021

Välj variabler

Ja
2021-06-22
Antalet kandidater:
antal
Röstetal totalt:
antal
Antal invalda:
antal
2025-06-22
2021-06-22
Kommunalval, Statistikcentralen
045_12xs_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Fasta Finland / Totalt , Helsingfors valkrets / Totalt , Helsingfors / Totalt ,

Valda 0 Totalt 231

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Valmansföreningarna

Valmansföreningarna. För att bilda en valmansförening som ställer upp en kandidat krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare. Om invånartalet i en kommun är lågt, kan justitieministeriet genom förordning bestämma (vid kommunalvalet 2012 förordning 237/2012) att antalet medlemmar i valmansföreningen får vara mindre, dock inte mindre än fem eller tre röstberättigade. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor och varje lista kan ha högst en och en halv gång så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som skal väljas.