Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12yb -- Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100), 2019-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-21
Den totala prisnivån för privat konsumtion (EU27_2020=100):
Indextal
2024-06-21
2020-11-19
Eurostat - Economy and finance - Prices - Purchasing power parities (database table: prc_ppp_ind)
001_12yb_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Nederländerna , Albanien , Belgien ,

Valda 0 Totalt 37

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken 1) Prisnivåindexet beskriver prisnivåerna för en vald grupp länder vid en viss tidpunkt, beräknad på basis av en gemensam varukorg. Talen i tabellen baserar sig på European Comparison Programme prisnivåundersökningar koordinerad av Eurostat och OECD. Genomsnitt av EU medlemsländerna (EU27_2020) beskrivs med värdet 100. 2) Till följd av utträdet ur EU presenteras Storbritanniens resultat fr.o.m. år 2021 som en del av en jämförelse som koordineras av OECD. 3) Statistikcentralen uppdaterar siffrorna en gång om året, i samband med publikationen som utkommer i slutet av juni. Eventuella uppdateringar kan kontrolleras i Eurostats databas https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database#Database > Tables by themes > Economy and finance > Prices > Purchasing power parities