Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12jl -- Antalet slussningar, fartygstrafik och antalet passagerare i slusskanaler, 2019-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-12
Slussningar totalt:
Antal
Serviceslussningar:
Antal
Självbetjäningsslussningar:
Antal
Slussade torrlastfartyg:
Antal
Slussade pråmar:
Antal
Slussade bogserbåtar:
Antal
Slussade övriga fartyg:
Antal
Slussade passagerarfartyg:
Antal
Slussade fritidsbptar:
Antal
Passagerare i slusskanaler total:
Antal
Passagerare i passagerargartyg:
Antal
Passagerare i fritisbåtar:
Antal
2020-06-05
Statistikcentralen, inrikes sjötrafik
001_12jl_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Slussningar totalt , Serviceslussningar , Självbetjäningsslussningar ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Joensuu-Nurmes , ...Joensuu ,

Valda 0 Totalt 48

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma