Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

113f -- Kostnadsindex för fastighetsunderhåll (2015=100) efter byggnadstyp, 2015Q1-2022Q4

Välj variabler

Nej
2023-03-17
KIFU 2015=100:
Indextal
Kvartalsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
2023-06-16
2018-05-25
Statistikcentralen, kostnadsindex för fastighetsunderhåll
001_113f_2022q4
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015Q1 , 2015Q2 , 2015Q3 ,

Valda 1 Totalt 32

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalindex , Flervåningsbostadshus , Kontorsbyggnad ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

KIFU 2015=100

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Kvartalsförändring, %

Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.

Årsförändring, %

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan.