Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

118v -- Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100), indexen efter kostnadsfaktor, månadsuppgifter, 2015M01-2024M01

Välj variabler

Statistikcentralen
Ja
2024-02-23
Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal:
Indextal
Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %:
%
Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %:
%
2024-03-25
2018-09-17
Statistikcentralen, jordbyggnadskostnadsindex
001_118v_2024m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2015M01 , 2015M02 , 2015M03 ,

Valda 1 Totalt 109

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalindex , 1 Arbetskraft , 2 Egna maskiner ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 11-17 Totalindex , 11 Geokonstruktioner , 12 Markkonstruktioner ,

Valda 0 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kostnadsfaktor

Kostnadsfaktorer är de nyttigheter eller nyttighetgrupper av insatsbenämning.

Uppgifter

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) årsförändring, %

Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring prosent.

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %

Jordbyggnadskostnadsindex (2015=100) månadsförändring, %