Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

119x -- Jordbyggnadskostnadsindex (2020=100), (2015=100), (2010=100), (2005=100), (2000=100), (1995=100) och (1990=100) M, K, S och H-index, månadsuppgifter, 1990M01-2024M01

Välj variabler

Statistikcentralen
Ja
2024-02-23
Jordbyggnadskostnadsindex indextal:
Indextal
Jordbyggnadskostnadsindex årsförändring, %:
%
2024-03-25
2018-10-17
Statistikcentralen, jordbyggnadskostnadsindex
001_119x_2024m01
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990M01 , 1990M02 , 1990M03 ,

Valda 1 Totalt 409

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2020=100 , 2015=100 , 2010=100 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Delindex

Basår 2010=100 och 2005=100 M-index är totalindex exkl. betongkonstruktioner, arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader, K-index är index för bergkonstruktioner exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader, S-index är index för betongkonstruktioner exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader och H-index är index för underhåll exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och dagpenning och ersättningen av resekostnader. Basår 2000=100, 1995=100 och 1990=100 M-index är totalindex exkl. brobyggnadsarbete, arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner, K-index är index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner, S-index är index för brobyggnadsarbete exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner och H-index är index för skötsel och underhåll exkl. arbetarnas och arbetsledningens löner samt indirekta löner.

Uppgifter

Jordbyggnadskostnadsindex indextal

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållande till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3 betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Jordbyggnadskostnadsindex månadsförändring, %

Jordbyggnadskostnadsindex, månadsförändring, %