Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11j1 -- Årliga övernattningar och anlända gäster efter bosättningsland, 1995-2024*

Välj variabler

Statistikcentralen Transport och turism Telefon: 029 551 2984 E-post: majoitus.tilasto@tilastokeskus.fi Statistikens hemsida: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.
Ja
2024-04-11
Anlända gäster, antal:
lkm
Övernattningar, antal:
lkm
Förändring av övernattningar, %:
%
2024-04-25
2018-11-26
Statistikcentralen, inkvarteringsstatistik
001_11j1_2024
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , FASTLANDS-FINLAND , Nyland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalantalet , Finland , Utländer ,

Valda 0 Totalt 29

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 30

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken . uppgift saknas

År

* preliminär uppgift

År

2024*

* preliminär uppgift