Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ck -- Första registreringar av personbilar efter drivkraft, 1990-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-21
Antal:
Antalet fordon
2024-01-30
Första registreringar av motorfordon, Statistikcentralen
004_11ck_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register. .... = uppgift inte tillgänglig Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner

Fordonsklass

Fordonsklass

Drivkraft

Fordons drivkraft

Uppgifter

Antal

Antal