Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11cz -- Importerade begagnade fordon, 2014-2023

Välj variabler

Ja
2024-02-21
Antal:
Antal
2024-01-29
Statistikcentralen, första registreringar av motorfordon
001_11cz_2023
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Personbilar , Paketbilar , Lastbilar ,

Valda 0 Totalt 16

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Sverige , Norge ,

Valda 0 Totalt 26

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2014 , 2015 , 2016 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Fordonsklass

Fordonsklass

Importland

Importland av begagnat fordon.

Uppgifter

Antal

Antal