Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11id -- Fordonsbeståndet efter genomsnittsålder, 2021-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
Genomsnittsålder:
år
2019-03-20
Statistikcentralen, motorfordonsbeståndet
001_11id_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Landskap

Fordonens hemlandskap

Fordonsklass

Fordonsklass

Museifordon

Tieto onko ajoneuvo museorekisteröity

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon

Genomsnittsålder

Genomsnittsålder (år)