Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ie -- Bilar efter drivkraft, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
2019-03-22
Statistikcentralen, motorfordonsbeståndet
001_11ie_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Bensin , Diesel ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Tabellen innehåller fordon som temporärt tagits ur trafik fr.o.m. år 2007.

.... = uppgift inte tillgänglig

Fordonsklass

Fordonsklass

Drivkraft

Fordons drivkraft

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon