Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11td -- Bilar efter användning och innehavare, 2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
2019-03-21
Statistikcentralen, motorfordonsbeståndet
001_11td_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Privat trafik , Tillståndspliktig trafik ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Privatperson , Företag ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tidpunkt av statistiken 31.12. Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Fordonsklass

Fordonsklass

Användning

Användning av fordon i trafik

Innehavare

Innehavare av fordon

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon