Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11tp -- Bilar efter sittplats, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
2019-03-22
Statistikcentralen, motorfordonsbeståndet
001_11tp_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register. Tidpunkt av statistiken 31.12.

Landskap

Fordonens hemlandskap

Fordonklass

Fordonklass

Sittplatser

Antalet sittplatser

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon