Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11tq -- Avregistrerade fordon, 2018-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
Genomsnittsålder:
år
2019-03-22
Statistikcentralen, motorfordonsbeståndet
001_11tq_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: FASTLANDS-FINLAND , Nyland , Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Alla bilar , Personbilar , Paketbilar ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Landskap

Fordonens hemlandskap

Fordonsklass

Fordonsklass

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon

Genomsnittsålder

Genomsnittsålder (år)