Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12nj -- Personbilar efter genomsnittsålder och efter område, 2021-2022

Välj variabler

Ja
2023-03-01
Antalet fordon:
antal
Genomsnittsålder:
år
2021-02-26
Statistikcentralen, motorfordonsbeståndet
001_12nj_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland , Esbo ,

Valda 0 Totalt 314

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken Tabellen innehåller inte fordon ur Ålands separata register.

Område

Fordonens hemkommun (område)

Uppgifter

Antalet fordon

Antalet fordon

Genomsnittsålder

Genomsnittsålder (år)