Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13z7 -- Personbeskattning av gårdsföretagare: Uppgifter per provins och efter jordbrukarens ålder, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-27
01 Makarnas sammanräknade statsskattepliktiga inkomster i personbeskattningen:
Euro
01.1 Makarnas sammanräknade förvärvsinkomster i personbeskattningen:
Euro
01.2 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster i personbeskattningen:
Euro
02 Makarnas sammanräknade arbetsinkomster och transfereringar i personbeskattningen:
Euro
02.1 Makarnas sammanräknade arbetsinkomster i personbeskattningen:
Euro
02.1.1 Odlarens arbetsinkomster i personbeskattningen:
Euro
02.1.2 Odlarens makes/makas arbetsinkomster i personbeskattningen:
Euro
02.2 Makarnas sammanräknade transfereringar i personbeskattningen:
Euro
02.2.1 Odlarens transfereringar i personbeskattningen:
Euro
02.2.2 Odlarens makes/makas transfereringar i personbeskattningen:
Euro
03 Makarnas sammanräknade inkomster från gårdsbruk i personbeskattningen:
Euro
03.1 Makarnas sammanräknade förvärvsinkomster från lantbruk i personbeskattningen:
Euro
03.2 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster från lantbruk i personbeskattningen:
Euro
03.3 Makarnas sammanräknade nettoinkomster från skogsbruk i personbeskattningen:
Euro
03.4 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster från skogsbruk i personbeskattningen:
Euro
04 Makarnas sammanräknade övriga inkomster i personbeskattningen:
Euro
05 Beskattningsbara inkomster; makarnas sammanräknade statsbeskattning i personbeskattningen:
Euro
06 Beskattningsbara inkomster; makarnas sammanräknade kommunalbeskattning i personbeskattningen:
Euro
07 Makarnas sammanräknade skatter och avgifter av skattenatur i personbeskattningen:
Euro
07.1 Makarnas sammanräknade statsskatter i personbeskattningen:
Euro
07.2 Makarnas sammanräknade kommunalskatt i personbeskattningen:
Euro
07.3 Makarnas sammanräknade övriga skatter och avgifter i personbeskattningen:
Euro
08 Makarnas sammanräknade skattepliktiga tillgångar i personbeskattningen:
Euro
08.1 Makarnas sammanräknade tillgångar för gårdsbruk i personbeskattningen:
Euro
09 Makarnas sammanräknade skulder i personbeskattningen:
Euro
09. 1 Makarnas sammanräknade skulder från gårdsbruk i personbeskattningen:
Euro
09.2 Makarnas sammanräknade övriga skulder i personbeskattningen:
Euro
10 Makarnas sammanräknade beskattningsbara förmögenhet i personbeskattningen:
Euro
2025-03-30
2023-04-23
Statistikcentralen, statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
001_13z7_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 01 Makarnas sammanräknade statsskattepliktiga inkomster i personbeskattningen , 01.1 Makarnas sammanräknade förvärvsinkomster i personbeskattningen , 01.2 Makarnas sammanräknade kapitalinkomster i personbeskattningen ,

Valda 1 Totalt 28

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000