Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13za -- Lantbruksföretag: Information per län och kommun, 2004-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-27
Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Försäljningsinkomster av husdjur, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga försäljningsinkomster, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Försäljningsinkomster av husdjursprodukter, moms 14 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Försäljningsinkomster av växtodlingsprodukter, moms 14 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Inkvarteringstjänster o.d., moms 10 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Stöd i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Direkt intäktsföring av utjämningsreservering i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga inkomster, moms 0 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Inkomster totalt i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Löneutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Köputgifter, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Purchase expenses, VAT 14%/10% in agricultural enterprises tax financial statement:
Miljoner euro
Övriga utgifter, moms 0 % i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Avskrivningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Utjämningsreservering som gjorts under skatteåret i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Utgifter totalt i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Vinst i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Korrigeringsposter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Ränteutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Resultatet av lantbruket i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt + Utgiftsresten i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt + Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt - Utjämningsreservering i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt - Ersättningar och bidrag i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt = Utgiftsresten före avskrivningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt - Avskrivning i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Anläggningstillgångar totalt = Utgiftsresten vid skatteårets slut i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner + Utgiftsrest i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner + Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner - Utjämningsreservering i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner - Ersättningar och bidrag i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner = Utgiftsresten före avskrivningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner - Avskrivning i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Maskiner = Utgiftsresten vid skatteårets slut i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. + Utgiftsresten i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. + Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. - Utjämningsreservering i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. - Ersättningar och bidrag i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. = Utgiftsresten före avskrivningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. - Avskrivning i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Diken o.d. = Utgiftsresten vid skatteårets slut i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader + Utgiftsrest i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader + Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader - Utjämningsreservering i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader - Investeringsstöd och ersättningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader = Utgiftsresten före avskrivningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader - Avskrivning i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader = Utgiftsresten vid skatteårets slut i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader + Utgiftsresten i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader + Anskaffnings- och ombyggnadsutgifter i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader - Utjämningsreservering i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader - Ersättningar och bidrag i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader - Utgiftsresten före avskrivningar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader - Avskrivning i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga byggnader = Utgiftsresten vid skatteårets slut i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Värdet av jordbruksmark i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Produktionsbyggnader i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Semesterstugor o.d. byggnader i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Lantbruksmaskiner och utrustning i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Aktier och andelar som hör till jordbruket i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Övriga till jordbruket hörande tillgångar i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Jordbrukets skulder och förpliktelser sammanlagt i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Jordbrukets tillgångar totalt i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
Jordbrukets nettoförmögenhet i lantbruksföretagens skattebokslut:
Miljoner euro
2025-03-30
2023-04-24
Statistikcentralen, statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
001_13za_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Försäljningsinkomster av lantbruksprodukter i lantbruksföretagens skattebokslut , Försäljningsinkomster av husdjur, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut , Övriga försäljningsinkomster, moms 24 % i lantbruksföretagens skattebokslut ,

Valda 1 Totalt 65

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 19

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 330

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000