Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13zl -- Lantbruksföretag: Antal och områdesinformation, 2004-2021

Välj variabler

Ja
2023-05-23
Antal:
Antal
Odlad åker ha/företag:
hehtaaria
Arrenderad åker ha/företag:
hehtaaria
Skogsmark ha/företag:
hehtaaria
2024-03-30
2023-04-25
Statistikcentralen, statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
222_13zj_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 18

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Mjölkboskapsskötsel , Nötkött och nötkreatur ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0- 4,9 ha , 5- 9,9 ha ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma