Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13zm -- Skogsbruk: Inkomster och utgifter per landskap och kommun, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-27
1 Inkomster av virkesförsäljning i skogsbeskattningen:
Euro
1.1 Försäljning på rot i skogsbeskattningen:
Euro
1.2 Leveransförsäljning i skogsbeskattningen:
Euro
2 Värdet av leveransarbete i skogsbeskattningen:
Euro
3 Försäkringsersättningar och älgskadeersättningar samt skogsbruksstöd i skogsbeskattningen:
Euro
3.1 Försäkringsersättning i skogsbeskattningen:
Euro
3.2 Älgskadeersättning i skogsbeskattningen:
Euro
3.3 Skogsbruksstöd i skogsbeskattningen:
Euro
4 Virke från egen skog i skogsbeskattningen:
Euro
5 Skogsavdrag och reserveringar i skogsbeskattningen:
Euro
5.1 Skogsavdrag i skogsbeskattningen:
Euro
5.2 Utgiftsreservering i skogsbeskattningen:
Euro
5.3 Skadereservering i skogsbeskattningen:
Euro
6 Övriga poster som räknas som kapitalinkomster i skogsbeskattningen:
Euro
6.1 Intäktsföring av reserveringar i skogsbeskattningen:
Euro
6.2 Övriga poster i skogsbeskattningen:
Euro
7 Årsutgifter i skogsbeskattningen:
Euro
7.1 Löneutgifter i skogsbeskattningen:
Euro
7.2 Resekostnader i skogsbeskattningen:
Euro
7.3 Övriga årsutgifter i skogsbeskattningen:
Euro
8 Avskrivningar (maskiner, byggnader och diken) i skogsbeskattningen:
Euro
8.1 Utgiftsrest för maskiner i skogsbeskattningen:
Euro
8.1 Utgiftsrest för byggnader i skogsbeskattningen:
Euro
8.1 Utgiftsrest för diken och vägar i skogsbeskattningen:
Euro
9 Utgifter som överförs från en annan inkomstkälla i skogsbeskattningen:
Euro
10 Korrigeringsposter i skogsbeskattningen:
Euro
11 Nettokapitalinkomster från skogsbruk i skogsbeskattningen:
Euro
2025-03-30
2023-05-02
Statistikcentralen, statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
001_13zm_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1 Inkomster av virkesförsäljning i skogsbeskattningen , 1.1 Försäljning på rot i skogsbeskattningen , 1.2 Leveransförsäljning i skogsbeskattningen ,

Valda 1 Totalt 27

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MA1 FASTLANDSFINLAND , MK01 Nyland ,

Valda 0 Totalt 331

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000