Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

141a -- Skogsbruk: Antal och ägarinformation per provins, 2006-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-27
Antal:
Antal
2025-03-30
2023-05-10
Statistikcentralen, statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
001_141a_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 17

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 1

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000