Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

141b -- Personbeskattning av gårdsföretagare: Antal gårdar och bönder och gårdarnas areal, 2000-2022

Välj variabler

Ja
2024-03-24
Antal:
Antal
Odlad åker ha/företag:
hehtaaria
Skogsmark ha/företag:
hehtaaria
Antal jordbrukare totalt:
Antal
Antal makar totalt:
Antal
Genomsnittsålder:
Antal
2025-03-30
2023-05-10
Statistikcentralen, statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
001_141b_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Mjölkboskapsskötsel , Nötkött och nötkreatur ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma