Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11fp -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), månadsuppgifter, 2000M01-2023M12*

Välj variabler

Ja
2024-02-05
Producentprisindex för lantbruk (2015=100):
Indextal
Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2015=100):
%
Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100):
%
2024-03-05
2018-11-15
Statistikcentralen, producentprisindex för lantbruk
001_11fp_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2000M01 , 2000M02 , 2000M03 ,

Valda 1 Totalt 288

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde) , 011000 Vete och spelt , 011100 Kvarnvete och spelt ,

Valda 0 Totalt 61

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Månad

* preliminär uppgift

Klassificering för producentprisindex för lantbruk

Klassificering

Månad

2023M01*

* preliminär uppgift

2023M02*

* preliminär uppgift

2023M03*

* preliminär uppgift

2023M04*

* preliminär uppgift

2023M05*

* preliminär uppgift

2023M06*

* preliminär uppgift

2023M07*

* preliminär uppgift

2023M08*

* preliminär uppgift

2023M09*

* preliminär uppgift

2023M10*

* preliminär uppgift

2023M11*

* preliminär uppgift

2023M12*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Producentprisindex för lantbruk (2015=100)

Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.

Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2015=100)

Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.

Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100)

Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).