Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

119z -- Flyttningsrörelse månatligen efter kön, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Invandring till Finland:
Antal
Utvandring från Finland:
Antal
Flyttning mellan kommuner:
Antal
Flyttning inom kommunen:
Antal
2024-05-17
2018-10-30
Statistikcentralen, flyttningsrörelsen
001_119z_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Månader totalt , Januari , Februari ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Flyttning inom kommunen

Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.