Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11a3 -- Flyttningsbenägenhet för flyttning mellan och inom kommuner efter ålder och kön, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille:
Promille
Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille:
Promille
Flyttning inom kommunen:
Antal
Flyttning mellan kommuner:
Antal
Medelfolkmängd:
Antal
2024-05-17
2018-10-30
Statistikcentralen, flyttningsrörelsen
001_11a3_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Benägenhet till flyttning inom kommunen, promille

Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.

Benägenhet till flyttning mellan kommuner, promille

Antalet omflyttare per 1 000 personer i motsvarande medelfolkmängd.

Flyttning inom kommunen

Flyttning inom kommunen har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Flyttning mellan kommuner

Flyttning mellan kommuner har ändrats till att motsvara områdesindelningen 1.1.2023, dvs. flyttning mellan sammanslagna kommuner har överförts till flyttningar inom kommunen.

Medelfolkmängd

Medelfolkmängden är medeltalet av folkmängden under två på varandra följande år.