Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11a4 -- Flyttning mellan landskap efter ålder och kön samt in- och utflyttningslandskap, 1990-2022

Välj variabler

Ja
2023-05-24
Flyttning mellan landskap:
Antal
2024-05-17
2018-10-30
Statistikcentralen, flyttningsrörelsen
001_11a4_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 33

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Inflyttning - MK01 Nyland , Inflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Utflyttning - MK01 Nyland , Utflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 4 , 5 - 9 ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Inflyttningslandskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien.

Utflyttningslandskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien.

Uppgifter

Flyttning mellan landskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2023 i hela tidsserien.