Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11a6 -- Flyttning mellan landskap efter utbildningsnivå, åldersgrupp och kön, 2005-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-19
Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre:
antal
2023-12-19
2018-10-30
Statistikcentralen, flyttningsrörelsen
001_11a6_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Inflyttning - MK01 Nyland , Inflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Utflyttning - MK01 Nyland , Utflyttning - MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3 Andra stadiet , 4 Specialyrkesutbildningsnivå ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 18 - , 18 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Inflyttningslandskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022 i hela tidsserien.

Utflyttningslandskap

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022 i hela tidsserien.

Utbildningsnivå

I hela tidsserien används den nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011.

Uppgifter

Flyttning mellan landskap av 18-åringar eller äldre

I statistiken används områdesindelningen 1.1.2022 i hela tidsserien.