Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11ac -- In- och utvandring efter ut- eller invandringsland, utbildningsnivå och åldersgrupp, 2005-2021

Välj variabler

Ja
2022-12-19
Invandring till Finland av finska medborgare:
antal
Utvandring från Finland av finska medborgare:
antal
Nettomigration av finska medborgare:
antal
2023-12-19
2018-10-30
Statistikcentralen, flyttningsrörelsen
001_11ac_2021
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 17

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , EUROPA , Nederländerna ,

Valda 0 Totalt 208

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 3 Andra stadiet , 4 Specialyrkesutbildningsnivå ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 18 - , 18 - 24 , 25 - 34 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Ut- eller invandringsland

Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel använd Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
Klassificering efter världsdel innehåller Europa inte siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien

Utbildningsnivå

I hela tidsserien används den nationella utbildningsklassificeringen som motsvarar den internationella utbildningsklassificeringen ISCED 2011.

Uppgifter

Nettomigration av finska medborgare

Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring.