Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

11tj -- Sysselsättning och arbetstimmarna kvartalsvis, 1990Q1-2023Q3

Välj variabler

Ja
2023-12-18
Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie:
1 000 pers./1 000 000 h
Ursprunglig serie:
1 000 pers./1 000 000 h
Trend serie:
1 000 pers./1 000 000 h
Arbetsdagskorrigerad serie:
1 000 pers./1 000 000 h
2024-02-29
2019-03-22
Statistikcentralen, nationalräkenskaper
001_11tj_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1990Q1 , 1990Q2 , 1990Q3 ,

Valda 1 Totalt 135

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer) , E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer) , E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer) ,

Valda 0 Totalt 10

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer , 0, S13 Branscher totalt, Offentligt samfund ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000