Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

137s -- Studerande och personer som genomgått utbildning inom handledande och förberedande utbildningar för utbildning på andra stadiet, 2020-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-08
Studerande:
Antal
Personen som genomgått utbildning:
Antal
2024-06-08
2021-06-10
Statistikcentralen, studerande och examina
001_137s_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , MK01 Nyland , MK02 Egentliga Finland ,

Valda 0 Totalt 19

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 15 , 16 ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Område

Täckande uppgifter om utbildningslandskap är inte tillgängliga. Som lägesuppgift används det landskap där läroanstalten är belägen.

Utbildning

Utbildningen som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildningen som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) upphörde 31.7.2022.