Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12c9 -- Familjer efter familjetyp och makarnas/sambornas/registrerade partnernas språk, 1992-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-16
Familjer:
Antal
Barnfamiljer:
Antal
2024-06-14
2023-06-16
Statistikcentralen, familjer
010_12c9_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 1 Totalt 31

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , Äkta par eller registrerat par utan barn , Äkta par eller registrerat par med barn ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Mannens/den äldre partnerns språk

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska

Kvinnans/den yngre partnerns språk

Språk (ISO 639-1)
Inhemska språk är finska, svenska och samiska

Familjetyp

Familjer indelas enligt följande:
- äkta par utan barn, olika kön
- äkta par utan barn, samma kön
- äkta par med barn, olika kön
- äkta par med barn, samma kön
- sambor utan barn, olika kön
- sambor med barn, olika kön
- sambor med gemensamma barn, enkönade par (biologisk och fastställd mor)
- registrerat manligt par utan barn
- registrerat manligt par med barn
- registrerat kvinnligt par utan barn
- registrerat kvinnligt par med barn
- mor och barn
- far och barn
Par utan barn avser par som aldrig haft barn eller vilkas barn inte längre bor hos föräldrarna.
Par med barn omfattar utöver par, med gemensamma barn, också par vilkas barn inte är gemensamma.
Äkta par av samma kön och par i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äkta par av olika kön. Sambor av samma kön har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med sambor av olika kön.

Uppgifter

Barnfamiljer

En barnfamilj är en familj med minst ett hemmaboende barn som inte fyllt 18 år.