Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12cc -- Födelseland för kvinnor som är gifta eller sammanbor med män som är födda i Finland, 1992-2022

Välj variabler

Ja
2023-06-16
Familjer:
Antal
2024-06-14
2020-01-31
Statistikcentralen, familjer
001_12cc_2022
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 1 Totalt 31

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: TOTALT , Finland , UTLANDET TOTALT ,

Valda 0 Totalt 210

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0 - 29 , 30 - 39 ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Kvinnans/den yngre partnerns födelseland

Stater och länder (ISO 3166).
Som klassificering efter världsdel används Eurostats klassificering, där Cypern och Turkiet hör till Europa.
I klassificeringen efter världsdel innehåller Europa inga siffror om Finland.
Icke självständiga stater summerat med moderlandet.
Sudan = Sudan + Det forna Sudan
---
HDI = Indexet för mänsklig utveckling
Ranking efter land enligt HDI-index:
Forna Sovjetunionen har slagits samman till HDI-klassen Ryssland
Forna Tjeckoslovakien har slagits samman till HDI-klassen Tjeckien
Forna Jugoslavien och forna Serbien och Montenegro har slagits samman till HDI-klassen Serbien

Familjetyp

Familjer indelas enligt följande:
- äkta par utan barn, olika kön
- äkta par utan barn, samma kön
- äkta par med barn, olika kön
- äkta par med barn, samma kön
- sambor utan barn, olika kön
- sambor med barn, olika kön
- sambor med gemensamma barn, enkönade par (biologisk och fastställd mor)
- registrerat manligt par utan barn
- registrerat manligt par med barn
- registrerat kvinnligt par utan barn
- registrerat kvinnligt par med barn
- mor och barn
- far och barn
Par utan barn avser par som aldrig haft barn eller vilkas barn inte längre bor hos föräldrarna.
Par med barn omfattar utöver par, med gemensamma barn, också par vilkas barn inte är gemensamma.
Äkta par av samma kön och par i registrerat partnerskap har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med äkta par av olika kön. Sambor av samma kön har av dataskyddsskäl klassificerats i de kommunvisa tabellerna tillsammans med sambor av olika kön.

Uppgifter

Familjer

Familjer där maken eller den manliga sambon är född i Finland eller familjer där den äldre partnern är född i Finland i fråga om makar eller sambor av samma kön eller parterna i ett registrerat partnerskap.