Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12sp -- Revideringar i omsättning inom servicebranschen på årsnivå (2015=100), 2019-2021

Välj variabler

Ja
2023-11-15
Genomsnittet av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter:
%
Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av ursprunglig indexserie, %- enheter:
%
Genomsnittet av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter:
%
Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av arbetsdagskorrigerad indexserie, %-enheter:
%
Genomsnittet av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter:
%
Genomsnittet av de absoluta värdena av revideringen av säsongrensad indexserie, %-enheter:
%
2023-12-14
2021-01-14
Statistikcentralen, omsättning inom servicebranschen
001_12sp_2023m08
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HIJLMNRS Övriga tjänster totalt , H Transport och magasinering , I Hotell- och restaurangverksamhet ,

Valda 0 Totalt 34

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000