Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13ur -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår, 2023Q3

Välj variabler

Ja
2023-11-02
Våningsyta av byggnader (kvadratmeter):
neliömetriä
2024-03-27
2023-05-09
Statistikcentralen, byggnader och fritidshus
001_13ur_2023q3
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 310

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , 0110, 0111 Egnahems- och parhus , 0112 Radhus ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Totalt , - 1920 , 1921 - 1939 ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken I statistiken används den senaste områdesindelningen.
Statistiken hittills omfattar inte fritidshus, lantbruksbyggnader, bastubyggnader, ekonomibyggnader eller hyddor (på grund av historiska tidsserier). Det finns separata statistiktabeller för fritidshus.

Område

Område