Till toppen
CtrlNavigationFlowExplainScreenReaderVälj variabel

13m4 -- Revidering av årsförändringar av beviljade bygglov, 2022M01-2022M12

Välj variabler

Ja
2023-03-21
1:a offentliggörandet, årsförändring, %:
%
Senaste offentliggörandet, årsförändring, %:
%
Revidering, procentenhet:
%
2022-04-19
Statistikcentralen, byggnads- och bostadsproduktion
001_13m4_2022m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2022M01 , 2022M02 , 2022M03 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000