Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13m5 -- Revidering av årsförändringar av volymindexet för nybyggnad, 2023M01-2023M12

Välj variabler

Ja
2024-03-26
1:a offentliggörandet, årsförändring, %:
%
Senaste offentliggörandet, årsförändring, %:
%
Revidering, procentenhet:
%
2022-04-19
Statistikcentralen, byggnads- och bostadsproduktion
001_13m5_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2023M01 , 2023M02 , 2023M03 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000