Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

112h -- Omsättningsindex för byggverksamhet på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2023Q4

Välj variabler

Ja
2024-02-15
Ursprunglig indexserie:
Indextal
Arbetsdagskorrigerad indexserie:
Indextal
Säsongrensad indexserie:
Indextal
Trendserie:
Indextal
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %:
%
Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, %:
%
2024-02-29
2018-04-12
Statistikcentralen, omsättningsindex för byggverksamhet
001_112h_2023m12
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1995Q1 , 1995Q2 , 1995Q3 ,

Valda 1 Totalt 116

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken

Uppgifter

Årsförändring av ursprunglig indexserie, %

Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina