Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

12xp -- Revideringar i omsättning inom byggverksamhet på årsnivå (2015=100), 2020-2022

Välj variabler

Ja
2024-02-15
Genomsnitt av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av ursprunglig indexserie, %, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnitt av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av arbetsdagskorrigerad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnitt av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
Genomsnittet av de absoluta värdena av revidering av säsongrensad indexserie, procentenhet:
Procentenhet
2024-02-29
2021-01-15
Statistikcentralen, omsättningsindex för byggverksamhet
001_12xp_2023m11
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000