Till toppen
De 3 stegen är Välj tabell, Välj variabler och Visa tabell. Du är nu på steget Välj variabel

13iz -- Brott som kommit till kännedom månadsvis efter välfärdsområde och anmälningstidpunkten, preliminära uppgifter, 2009M01-2024M03*

Välj variabler

Ja
2024-04-18
Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal):
Antal
Förändring jämfört med föregående månad (antal):
Antal
Förändring jämfört med föregående månad (%):
Procent
Förändring jämfört med motsvarande tidpunkt året innan (antal):
Antal
Förändring jämfört med motsvarande period året innan (%):
Procent
Kumulativ årssumma (antal):
Antal
Förändring jämfört med den kumulativa summan året innan (antal):
Antal
Förändring jämfört med den kumulativa summan året innan (%):
Procent
2024-08-29
2022-04-29
Statistikcentralen, brott och tvångsmedel
001_13iz_2024m03
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal) , Förändring jämfört med föregående månad (antal) , Förändring jämfört med föregående månad (%) ,

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2009M01 , 2009M02 , 2009M03 ,

Valda 1 Totalt 183

Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Brott och föreelser , 1 Strafflagsbrott , 11 Egendomsbrott ,

Valda 0 Totalt 209

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: HELA LANDET , HVA01 Östra Nylands välfärdsområde , HVA02 Mellersta Nylands välfärdsområde ,

Valda 0 Totalt 25

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 300 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 300 000
Dokumentation för statistiken .. uppgift kan inte förekomma

Månad

* preliminär uppgift

Välfärdsområde

Välfärdsområdet inom vars område brottet har begåtts

Månad

2024M01*

* preliminär uppgift

2024M02*

* preliminär uppgift

2024M03*

* preliminär uppgift

Uppgifter

Brott som kommit till myndigheternas kännedom (antal)

Ärende som registrerats som brott i datasystemet för polisärenden. Brottet har kunnat komma till polisens, tullens eller gränsbevakningsväsendets kännedom antingen genom anmälan eller i samband med en annan utredning. Brottet statistikförs för det år som det kommer till myndigheternas kännedom. Med ett brott avses en gärning för vilken lagstiftningen föreskriver ett straff. Polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har i uppgift att utreda brottet, göra en förundersökning och överlämna det uppklarade brottet till åklagaren för åtalsprövning. I lindrigare fall kan man avstå från att överlämna ärendet till åklagaren, på de grunder som anges i lagstiftningen. Den statistiska enheten är brott. Om flera personer har genomfört samma brott tillsammans, anges som antalet brott ett. Om flera likadana brott begås under ett och samma tillfälle, kan dessa registreras som flera brott. Ett brott statistikförs enligt gärningsort. Ett brott har även kunnat ske utomlands och då registreras en polisanmälan om polisen, tullen eller gränsbevakningsväsendet har behörighet i ärendet och brottet har begåtts av eller riktar sig mot en finsk medborgare, en i Finland varaktigt bosatt person eller en finsk juridisk person.